Regional Centro gi
Resultados por equipo


Equipo Oro Plata Bronce Score
Renzo Gracie Renzo Gracie 29 7 14 296
Zenith BJJ Zenith BJJ 9 3 2 92
Brasa Brasa 5 1 48
Independiente Team Independiente Team 4 3 2 47
Top Brother Top Brother 4 3 1 46
Schubert Jiu-jitsu Schubert Jiu-jitsu 3 1 1 31
Bujutsu Bujutsu 3 3 30
Zapata Team Zapata Team 2 1 21